Image

om ask arkitekter

Vi är ett ungt kontor men med en lång gemensam historia!

Vi hjälper våra samarbetspartners och beställare med allt från värdeskapande utredningar och koncept till slutliga handlingar inom om- och nybyggnation rörande handel, kontor och bostäder samt stadsutveckling och vi har med nöje ett nära samarbete med alla parter i en byggprocess.

Vi gör allt för att säkerställa en bra produkt ur alla aspekter och tycker att det är genuint mycket roligt med arkitektur!

Arkitektur

Vår tanke är att god arkitektur skapas i ett öppet och generöst klimat, i nära samarbete mellan beställare, produktionssidan och konsulter. Vi följer gärna en kontinuerlig process från en första skiss till avslutande handlingar i närhet till platsen och bistår efter bästa förmåga till effektivt och trevligt samarbete.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av både tidiga skeden och projektering gällande ombyggnad, nybyggnad och konvertering av bostäder, handel och kontor. Vi kan även bistå med sakkunniga och övrig, önskad kompetens som vi under projekttiden för en nära dialog med.

Image
Image

Stadsplanering

De mest lyckade stadsplaneringsprojekten är en kombination av delvis ett fokus på människors behov i kombination med platsens förutsättningar och möjligheter. För att åstadkomma det sker ett processorienterat samarbete med samtliga aktörer, däribland kommuner, expolatörer och fastighetsbolag där yttranden och önskemål konsekvent arbetas in.
Ett exempel är en fastighet, tidigare naturmark som genom ändrad detaljplan nu medger fyra stycken punkthus med ca 122 lägenheter samt ett antal radhus, vilkas placering anpassats till den starkt kuperade terrängen.

Fastighetsutveckling

Vi samarbetar med fastighetsutvecklare och fastighetsägare för att skapa mervärde i befintliga fastigheter och hjälper till med strategisk utveckling vid nyuppförande.
Ett exempel är en befintlig fastighet i två plan.
Ett konceptförslag togs fram utifrån platsens förutsättningar och kommunens planeringsunderlag där förslaget möjliggör en ombyggnad av källar/gatuplan med utbyggnad mot lokalgata med nya entréer, samt bygga på fastigheten två våningar vilket kan ge en dryg fördubbling av kvm BOA.

Image

kontakta oss

Jenny Bronäs

Grundare
Constructing Architect

jenny@askarkitekter.se
0708-14 06 59
LinkedIn

Monica Horniak

Grundare
Arkitekt SAR/MSA

monica@askarkitekter.se
073-638 83 54
LinkedIn

Image